اراک

در مرکزی، ایران
امروز: سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر اراک، در استان مرکزی، ایران

اطلاعات شهر اراک

آب و هوای شهر اراک

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: غرب

رطوبت: ۵ درصد، فشار: ۲۷۲۶۰.۴۴ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۱۸

ساعت: ۲۰:۱۷

دما: °۳۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما

تبلیغات (برای حمایت از ما برروی تبلیغات کلیک نمائید)