اراک

در مرکزی، ایران
امروز: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر اراک، در استان مرکزی، ایران

اطلاعات شهر اراک

آب و هوای شهر اراک

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۸۵ درصد، فشار: ۲۷۴۹۷.۴۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۷۵ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۱۵

ساعت: ۱۷:۳۱

دما: °-۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۴ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما