اراک

در مرکزی، ایران
امروز: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
دسته بندی مکان های شهر اراک، در استان مرکزی، ایران

اطلاعات شهر اراک

آب و هوای شهر اراک

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۸۹ درصد، فشار: ۲۷۶۳۲.۹۴ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۱۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۱۳

ساعت: ۱۷:۳۵

دما: °-۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما

تبلیغات (برای حمایت از ما برروی تبلیغات کلیک نمائید)